Konsolidering av servrar

[Mindre boxar] I de flesta nät finns flera servrar än nödvändigt i drift. Genom att slå samman servrar och tillämpningar vinner man bland annat:

Vi går igenom ert nät och slår samman servrar med lämplig teknik