Säkerhetskontroll av nätverk

[Kikare] Nätverksinventering och säkerhetskontroll innebär att vi går igenom ert befintliga system och tittar på bland annat:

Kontrollen sammanfattas i en rapport och en handlingsplan för ett säkrare nätverk. 

För mindre nät kan vi offerera fast pris. Se länken för [PDF] mer information

Hur går det till?

Risker

Vi försöker minimera risken för driftstörningar under testet, men de kan inte uteslutas.

De automatiserade testerna kan få datorer och andra maskiner som till exempel nätverksväxlar att stanna eller starta om. Dock drabbas endast maskiner med fel i eller som är felkonfigurerade.

All information om ert nät behandlas naturligtvis med sekretess och förstörs efter slutrapporten.