Nätverkstjänster

Servern har hängt sig igen!
Hur vet vi att ingen obehörig kan komma in i våra datorer?
Vilka möjligheter finns för mobil access och interaktivitet via handdator eller mobiltelefon?
Kan vi få virus i datorerna om man kopplar upp sig hemifrån eller tar datorn med sig hem?
Vad måste vi tänka på om vi ska ha ett trådlöst nätverk?
Hur vet vi att vi väljer rätt och prisvärd nätverksutrustning?

Bild: nätverk.

Nätverksfrågor ger ofta upphov till både oro och frustration. Ert nätverk utgör en mycket viktig del i företagets infrastruktur och kraven är höga på till exempel:

OSYSTEM hjälper er att säkerställa att ovanstående uppfylls. Oavsett om det gäller tillbyggnad, nyinstallation eller en säkerhetskontroll av befintligt nätverk, ser vi till att ni får ett nätverk som är säkert, prisvärt och optimerat för just er verksamhet.

Nätverksdesign

Designen är direkt avgörande för nätverkets drift, säkerhet och kostnad. Vi kan hjälpa er med bland annat:

Installation och dokumentation

Nya nätverk

Vi hjälper er att installera nätverket så att allt fungerar som planerat. Naturligtvis får ni komplett dokumentation som ger er full frihet för framtiden, både vad det gäller underhåll och utrustning.

Befintliga nätverk

Vid behov kan vi även ta fram dokumentation för ert nuvarande nätverk. Det är inte ovanligt att ett nätverk växer fram på initiativ av flera olika personer utan att någon vikt läggs vid att dokumentera det som görs. Resultatet blir att ingen har överblick över nätverket och att det blir allt svårare att hitta källor till driftstörningar, virus och säkerhetsbrister.

Underhåll av nätverk

Förebyggande underhåll är en mycket billig försäkring mot missöden, till skillnad mot det reaktiva underhåll som ofta tillämpas. Många företag har anlitat OSYSTEMs expertis för att ta fram drift- och underhållsplaner och för att få utbildning så att de själva kan förebygga, felsöka och återställa de vanligaste felen i sina nätverk.

Ni kan även låta oss ta ansvar för den kontinuerliga driften av nätverket. Vårt mål är dock att ert underhåll skall bli så effektivt och lönsamt som möjligt för er själva.

Sammanslagning av data och telefoni

Har ni separata växlar för data och telefoni? I så fall har ni även möjlighet att spara pengar med hjälp av IP-telefoni, vilket innebär att man har ett gemensamt system för data och telefoni. Detta medför bland annat