Immunteknologi server och nätverkslösning

Situation

Avdelningen behövde en ny server för att hantera data från biomedicinska analyser med stora datamängder. Servern skulle vara tillgänglig även för externa kunder, så att de själva kunde lägga in sin information.

Lösning och resultat

En ny Linuxbaserad server som kan hantera de stora datamängderna installerades som kärna i nätverket.

Immunteknologis nätverk sammankopplades med grannavdelningens nätverk för att kunna samutnyttja Proteomics investeringar i brandvägg, bandrobot för backup m m. Därigenom fick man en mycket prisvärd lösning.

Nätverket delades upp i flera isolerade säkerhetszoner för att säkerställa att kunder som använder systemet inte kan komma åt information som de ej är behöriga för.

OSYSTEM konfiguerade nätverket och internetförbindelser så att både Immunteknologi och Proteomics fick de specifika lösningar de önskade. Detta omfattade bland annat brandväggskonfigurering och policy-baserad routing för att separera trafik på flera olika internetförbindelser.

Om Immunteknologi

Avdelningen för Immunteknologi ligger under institutionen Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Avdelningens huvudverksamhet inbegriper studier av immunsystemet, dess celler och molekyler.