Proteomics webblösning

Situation

Proteomics behövde en hemsida för sin verksamhet. Ett speciellt krav var att det skulle vara möjligt för externa kunder att boka proteinanalyser över webben, samt mata in data för dessa analyser.

Lösning och resultat

Det skapades en webbstruktur med menyrad och formatmall, vilket underlättar hantering av data och generering av dokument. När en kund bokar en analys på Proteomics hemsida sker följande automatiskt:

Om Proteomics

Proteomics Research and Development Centre i Lund hjälper företag, forskare och institutioner med analys och identifiering av proteiner. Centret är ett av få i Sverige som har den avancerade utrustning som krävs för att göra noggranna analyser av proteiner.